Skip to main content

Bij uitvaartverzorging is er meestal ook vraag naar een rouwstoet. De meesten weten wel dat bij een rouwstoet de eerste auto een rouwauto is en dat je de stoet niet mag doorkruizen. Maar wist je dat dit pas sinds 2010 niet meer mag? Voor de organisatie van een rouwstoet en de verkeerregels die daarom gelden heeft niet iedereen weet en kunnen verwarrend zijn. In deze blog leggen we alle regels voor je uit.

Lopende rouwstoet

Er zijn twee verschillende soort rouwstoeten. De eerste is waar achter gelopen wordt en komt niet veel meer voor omdat begraafplaatsen tegenwoordig niet meer in een centrum van een stad of dorp liggen. Vroeger was het heel gewoon dat men achter de rouwauto aanliep van de kerk naar de begraafplaats. Een ‘lopende’ rouwstoet mag je niet doorkuizen.

Rouwstoet van voertuigen naar keuze

De tweede is de bekende rouwstoet met voertuigen. Met nadruk op voertuigen, want dit hoeft niet per se een uitvaartstoet te zijn van auto’s. Een uitvaart moet passen bij de persoon. Ben je bijvoorbeeld boer, dan kun je vervoerd worden met een tractor. Of een motorrijder die de laatste rit maakt met een motor met zijspan. Wat belangrijk is, is dat je herkenbaar bent als rouwstoet.

rouwstoet uitvaartverzorgingAls je maar herkenbaar bent als rouwstoet

Vroeger hadden de volgauto’s dimlicht aan waardoor de overige weggebruikers konden zien dat deze auto’s bij de uitvaartstoet hoorden. Tegenwoordig voert bijna iedere auto ook overdag dimlicht waardoor een rouwstoet niet meer als zodanig te herkennen is.

Om de herkenbaarheid van een rouwstoet te vergroten ontvang je van de uitvaartverzorger zwarte vlaggetjes die op de auto bevestigd dienen te worden. Deze vlaggetjes moeten aan zowel de linker- als de rechterzijde van het voertuig bevestigd worden en mogen alleen gebruikt worden om een overledene naar zijn laatste rustplaats te brengen. Deze vlaggetjes geven aan welke auto’s bij de stoet horen en alleen met het voeren van deze vlaggetjes gelden de extra voorrangsregels van 2010. Ze zijn niet verplicht, maar dan valt de stoet niet onder de regeling en moet men zich aan de geldende voorrangsregels houden.

De verkeersregels met een rouwstoet

Sinds 1 juli 2020 mag een rouwstoet op een gelijkwaardige kruising niet meer worden doorgesneden. Wel dient de rouwauto (de eerste auto in de stoet) de algemene verkeersregels te volgen en gelden de normale voorrangsregels, maar dit is wel afhankelijk van de soort weg.

rouwstoet uitvaartverzorgingrouwstoet uitvaartverzorgingWel voorrang:

Bij kruispunten zonder verkeerslichten, haaientanden of voorrangsborden hebben volgauto’s daaropvolgend altijd voorrang. Ongeacht van welke kant de stoet komt en of ze afslaan of niet (zie afbeelding).
Als iemand een zebrapad wil oversteken heeft de rouwstoet ook voorrang. Hetzelfde geldt voor een buschauffeur, die moet bij het verlaten van een bushalte binnen de bebouwde kom, wachten tot de stoet voorbij is.

Geen voorrang:

Bij voorrangskruisingen, rotondes en kruisingen met verkeerslichten geldt: De stoet is altijd verplicht zijn te stoppen voor een rood verkeerslicht, ook wanneer het licht halverwege de stoet op rood springt. In het geval van uitritten en invoegstroken mag de stoet ook geen voorrang nemen.

Bij twijfel: altijd voorrang verlenen

Ja, de regels kunnen een beetje verwarrend zijn. Twijfel je in een situatie waar je een rouwstoet tegenkomt? Als uitvaartverzorger zou ik adviseren: geef een rouwstoet altijd voorrang. Dan creëer je geen gevaarlijke situaties en geef je de stoet de kans om bij elkaar te blijven en samen aan te komen op de begraafplaats. En vooor als in de rouwstoet zit, adviseren we juist: Neem nooit voorrang, maar kijk eerst of je voorrang krijgt.

Heb je meer vragen over rouwstoeten of wil je weten wat de mogelijkheden zijn van uitvaartverzorging?
Neem contact met ons op, we bespreken het graag met je.