Wij zijn gespecialiseerd in dementievriendelijke uitvaarten

In de uitvaartverzorging komen we steeds meer in aanraking met dementie onder nabestaanden. Claudia Rossen heeft door middel van trainingen en haar jarenlange ervaring een methode ontwikkeld voor een dementievriendelijke uitvaartzorg en ontving daarvoor de sticker ‘Dementievriendelijke Uitvaartzorg’. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Kan oma ook afscheid nemen van opa, ondanks haar dementie?

Met het stijgende aantal van mensen met dementie komt deze vraag ook steeds vaker voor bij een sterfgeval. Het gebeurt geregeld dat iemand met dementie zijn of haar partner, kind of vriend overleeft. Veel nabestaanden vragen zich dan af of én hoe ze dit moeten vertellen aan hun naaste met dementie. En hoe moet het met het afscheid? Het antwoord hierop is niet zo makkelijk te geven en varieert per persoon. Logisch, want iedereen reageert anders en verkeert in een bepaalde fase van het dementieproces. Daarom is het zaak een goede overweging te maken.

Wel of niet betrekken bij een afscheid?

Als mantelzorger of naaste is het aan jou of je het familielid met dementie vertelt over het overlijden en of je hem/haar wilt meenemen naar een (gedeelte van) het afscheid. Indien je besluit dat jouw familielid al te veel in een eigen wereld leeft en er niets aan zal hebben om het nieuws te horen of om bij het afscheid te zijn, dan is het een verstandige keuze om jouw familielid rustig in die wereld te laten. Als je echter denkt dat jouw familielid de overleden dierbare nog in enige mate herkende, kan het waardevol zijn om hem of haar (gedeeltelijk) bij het afscheid te betrekken. Als je twijfelt of het wel verantwoord is, kun je dit altijd overleggen met de (huis)arts of psycholoog van het zorgcentrum.

Recht op emoties voor iedereen

De reactie van iemand met dementie blijft moeilijk te voorspellen. Eventuele emoties zijn niet eng maar heel normaal. Ieder mens heeft immers recht op emoties, ook mensen met dementie! Het kan zijn dat het nieuws of de ervaring binnen korte tijd weer vergeten is. Toch zijn diverse medici het erover eens; ook iemand met dementie mag zeker het verdriet voelen van een verlies, ook al is het maar even. Enkel een moment iets ervaren of weten is immers nog altijd meer dan helemaal niets. Het gaat hier om een afscheid van iemand van wie men hield, meestal na een jarenlang huwelijk. Dat is verdrietig en dat mag ook zo worden ervaren. Het buitensluiten van een geliefde met dementie bij een afscheid zou een dubbel gemis zijn; hij of zij hoort er zeker nog bij als het enigszins mogelijk is!

(Gedeeltelijk) aanwezig zijn bij het afscheid

Als je er voor kiest jouw dementerende familielid bij een afscheid te betrekken dan is het zoeken naar de juiste manier: bij welk deel is hij/ zij (gedeeltelijk) te betrekken, is het mogelijk onderdelen aan te passen, hoe doseer je emoties? Je kunt de mogelijkheden bespreken met ons bespreken, zodat jouw familielid (eventueel gedeeltelijk) aanwezig kan zijn bij het afscheid. We bouwen dan bijvoorbeeld wat meer tijd in voor rustige momenten waarbij we overtollige prikkels proberen te vermijden. Ook kan jouw familielid op een bepaald moment bij de uitvaart komen of voortijdig verlaten. Ruimte voor jezelf maar ook voor jouw familielid is hierbij belangrijk. Wees daarbij goed voorbereid op onvoorziene reacties of emoties van je familielid, zoals gevoelens van onrust en de wens om voortijdig weg te gaan. Je kunt een goede bekende van jouw familielid vragen om tijdens het afscheid diens begeleider te zijn. Zo kun je je focussen op het afscheid en de bijbehorende emoties.

Na het afscheid

Ook na de uitvaart is het belangrijk af te stemmen op de mogelijkheden van jouw dementerend familielid. Zo kun je bijvoorbeeld met jouw familielid blijven spreken over de overleden dierbare. De meeste mensen met dementie praten namelijk niet meer uit zich zelf over hun verlies. Als het bericht echter elke keer weer verdriet oproept omdat je familielid het steeds als nieuw ervaart, kun je je afvragen of je het onderwerp niet beter kunt laten rusten. Het kan ook mooi zijn om samen het graf of de uitstrooiplaats te bezoeken of dierbare plaatsen waar jouw familielid en jouw overleden dierbare samen mooie herinneringen aan hadden.

Neem contact op voor een passend advies
Maak kennis met Claudia
dementievriendelijk uitvaartverzorging nijmegen beuningen weurt